Hromadiaci sa dopravný valec

  • Double sprocket accumulating conveyor roller

    Akumulačný dopravný valec s dvojitým reťazovým kolesom

    Nastaviteľný stohovací valec: Okrem funkcie prenosu sily umožňuje aj to, aby sa tovar prestal hromadiť na dopravnej linke, keď je hnacie zariadenie v činnosti, a jazdný odpor sa výrazne nezvyšuje. Počas normálnej prepravy hrá stohovacia štruktúra úlohu pri prenose krútiaceho momentu. Keď je tovar zablokovaný a prestane sa hromadiť, krútiaci moment jazdného odporu prekročí obmedzený pracovný krútiaci moment, stohovacie puzdro alebo trecia doska skĺznu, ...