Freund

  • Freund

    Freund

    Výrobky série Fulailun sú malé a ľahké, vhodné na prepravu tovaru s plochým dnom. Väčšinou sa používa v ohybovej časti dopravného systému alebo v časti odklonu a sútoku a môže sa tiež použiť ako ochrana alebo vedenie na oboch stranách dopravníka. Kladka Fulai sa používa aj pre kolieska, ktoré môžu hrať pomocnú úlohu aj pri mnohých dopravníkoch, ako je napríklad stúpajúca časť šplhacieho pásového dopravníka na stlačenie pásu atď. Na montážnej linke je koleso Fulai ...